the grazingland gordon setters - BENCHTRAINING
GORDON SETTERS -  FROM THE GRAZINGLAND
 
Benchtraining & het leren
alleen thuis te zijn
 
 
Wel of niet?
 
Het gebruik van een bench is eigenlijk alleen maar aan te bevelen. De meeste honden vinden het heerlijk. Een eigen nest, veilig en vertrouwd en voor niemand bereikbaar. Sommige fokkers laten de pups al kennis maken met de bench en dat is dan natuurlijk voor u als toekomstig eigenaar ideaal.
 
Is dat niet het geval dan zult u uw pup er eerst aan moeten laten wennen.
 
 
 
GORDON SETTER KLEOHHet begin
 
Zet de bench op een rustige tochtvrije plaats in de kamer, bij voorkeur NIET in de loop. U legt een mandje of kleedje in de bench. Elders in huis heeft u dan GEEN mand of kleed meer liggen om het effect van de bench niet teniet te doen. In het begin laat u het deurtje van de bench open staan en gebeuren er voor de hond allerlei leuke dingen in de bench. De hond krijgt eten en drinken in de bench, maar ook kluifjes en snoepjes. De hond leert hiermee dat het prettig is in de bench. Zodra de hond uit zichzelf de bench in gaat voor het eten of het snoepje of het kluifje, geeft u hier een naam (commando) aan, b.v. “plaats” of “bench". U blijft daarna steeds HETZELFDE commando herhalen. Al heel snel zal de hond zodra u met iets lekkers aankomt, uit zichzelf de bench in gaan en natuurlijk geeft u daar dan weer consequent hetzelfde commando bij.
 
 
Deurtje dicht 
 
Gaat de hond op en bepaald moment op rustige wijze OP COMMANDO de bench in, nog steeds gevolgd door wat lekkers, dan kunt u het deurtje van de bench eens sluiten. Het beste moment hiervoor is natuurlijk als de hond eet of lekker ligt te kluiven. Na 1 minuutje doet u het deurtje weer open. Dit doet u volkomen neutraal, d.w.z. u zegt er niets bij en negeert de hond. In de bench is het immers fijn en het deurtje open doen is gewoon een neutrale handeling van u. De tijdsduur dat het deurtje dicht is gaat u langzaam opbouwen maar u bent in deze fase voor de hond nog steeds zichtbaar in de kamer.
 
 
De kamer uit
 
Gaat het sluiten van de bench gedurende een langere tijd goed, dan gaat u de kamer voor 1 minuutje verlaten. Hierna gaat u weer volkomen rustig en neutraal naar binnen en doet het deurtje van de bench open. Het binnen gaan van de kamer of het open doen van het deurtje gebeurt NOOIT als de hond piept, blaft of op een andere manier zeurt. U negeert dit gedrag volkomen en handelt pas als de hond stil is. Als u namelijk wel op het blaffen of piepen reageert, beloont u dit vragen om aandacht. Het gedrag zal zich dan gaan herhalen omdat het de hond iets opgeleverd heeft.
 
 
Het huis uit
 
Als u de kamer voor wat langere tijd kunt verlaten, een proces wat u dus LANGZAAM heeft opgebouwd, kunt u beginnen met het verlaten van het huis. Ook nu begint u weer met enkele minuten en bouwt u daarna langzaam de tijdsduur op.
 
MAAK NOOIT OPHEF VAN UW TERUGKOMST OF HET OPENEN VAN HET DEURTJE.
 
U komt als het ware totaal ongeinteresseerd binnen, zodat de hond het thuiskomen niet automatisch gaat koppelen aan het uit direkt uit de bench mogen. Ook als u de hond vervolgens uit de bench haalt, negeert u de hond in eerste instantie en begroet de hond daarna zo neutraal mogelijk.
 
 
Alleen thuis blijven
 
Tijdens de opbouw van het leren alleen thuis blijven, legt u de hond ook regelmatig in de bench met het deurtje dicht als u gewoon thuis bent. De hond zal op die manier niet de koppeling gaan maken: in de bench betekent: de familie gaat weg. Als de hond vertrouwd is met dit alles, gaat u ook aan het uit huis gaan een woordje koppelen, dus: "Bello … bench", (altijd snoepje geven) en dan zegt u iets algemeens zoals bijvoorbeeld "even een boodschapje doen". De meeste honden zullen uiteindelijk graag zelf de bench ingaan en deze beschouwen als hun veilige rustplaats waar ze of u nou wel of niet thuis bent, dankbaar gebruik van zullen maken.
 
 
GORDON SETTER LOTTE Belangrijk!
 
STRAF DE HOND NOOIT door de hond IN DE BENCH te stoppen. Als de hond de bench gaat associeren met straf, zal hij de bench NOOIT als zijn eigen plek gaan beschouwen en is het beoogde effect van de bench voor altijd verdwenen. Daarnaast is het gebruik van de bench ook ideaal bij het zindelijk maken van uw hond, aangezien hij alleen maar in uiterste nood zijn eigen plaats zal bevuilen.
 
 
Nog een paar tips:
 
Bedenk: uw hond is een roedel (groeps) dier en is dus van nature nooit graag alleen. We zullen ze het alleen thuis zijn dan ook stap voor stap moeten aanleren. Honden die altijd achter de eigenaar aan mogen (kunnen) lopen, altijd tegen / aan / op de eigenaar zitten / liggen / hangen, oneindig veel aandacht en respons krijgen op al hun gedrag, ontwikkelen gemakkelijk scheidings- of verlatingsangst. Dus de hond bij voorkeur niet altijd achter u aan laten lopen... In dit geval is de bench weer een perfect hulpmiddel.
 
 
© T.S. OVERDUIN